Пазаруване

Предлагаме на нашите клиенти услугата ПАЗАРУВАНE:

11

Лицето предоставя пари по направения от него списък, като пазаруващия, се отчита с касова бележка за направените разходи. За услугата се заплаща допълнително:
  • Дребни вещи за дома;
  • Храна;
  • Лекарства по лекарско предписание.