Битови услуги

Предлагаме на нашите клиенти услугата ПАЗАРУВАНE:

6Лицето предоставя пари по направения  от него списък, като пазаруващия, се отчита с касова бележка за направените разходи. За услугата се заплаща допълнително:  • Дребни вещи за дома;
  • Храна;
  • Лекарства по лекарско предписание.

Предлагаме на нашите клиенти услугата ПОЧИСТВАНЕ:

Основно почистване с материали на клиента; Ежеседмично почистване на обитавана площ с материали на клиента; Домакински поправки;