Събития

111На 17 декември 2013 г. се проведе работна среща по проект „Достоен живот“ с цел популяризиране и информираност за заинтересованите страни. Екипът изпълняващ проекта представи постигнатите резултати от извършените дейности на мобилната социална услуга в дома на потребителите. На проведената в офиса на доставчика работна среща присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила“, Агенция за социално подпомагане – централно управление, 9-те софийски дирекции за „Социално подпомагане“, лекари и др.
222 555 333 444


BG_provyp-front-word

След стартиране на проектните дейности, с цел популяризиране на проекта PROVYP, бе изготвена рекламна брошура и съобщение, чието съдържание дава информация за целите, дейностите,целевите групи и очакваните резултати, както и за организациите, ангажирани в Проекта.

BG_provyp-back-word

BG-PROVYP_press_release-reviewed111

BG_MEETING_SOFIA

   

Политически препоръки

В хода на проектните дейности бяха изработениПолитически препоръки за по-добро регулиране на професионалното ориентиране в обучението за пълнолетни, на базата на разработения в рамките на проекта сравнителен доклад за политиките за образование и обучение в осемте страни партньори. Експертите от Проекта изготвиха препоръки за по-добро регулиране на кариерното ориентиране в образованието за възрастни на местно/ регионално или национално равнище и ги консолидираха на европейско ниво.

1BG_O2_Polisy_PROVYP – PDF