За нас

Представяме Ви нашата фирма

logo
Екипът ни се състои от специалисти с опит в предоставянето на социални услуги – експерти, социални работници, лекари, медицински специалисти и педагози. “Хуманност и Дълголетие ” ООД е основано в гр. София в началото на 2013г. от професионалисти в областта на хуманните дейности. Идеята за създаването на частна фирма , посветена на грижите за възрастни хора е породена от лична кауза. Необходимостта от предоставяне на качествени социални и здравни услуги на възрастни, болни и самотни хора е основната идея около, която се обединихме. Стремежът ни е да предоставяме комплексни услуги: медицински, социални, битови, административни, съобразени с нуждите на клиентите н, на място в дома. Нашияг стремеж е да помогнем да бъде преодоляна изолацията, съпровождаща хората с напредването на възрастта. Опитът който притежаваме, като специалисти в различни области ни помага при оказването на специализирана помощ на нуждаещите се от подкрепа възрастни хора, като това ще помогне да  повдиганем духа им и да ги окуражим в ежедневието. Това, което сме научили от личния и професионалния си опит, е че най-важната грижа и помощ, която може да дадем на възрастните си близки е да им помогнем, самостоятелно и пълноценно да посрещат ежедневните си потребности.  
 

За кого са подходящи  услугите:

Социалните услуги предлагани от нас включват набор от дейности предназначени  за възрастни хора и хора с увреждания, живеещи в град София. Услугите имат за цел да отговорят на всяка потребност от подкрепа, която е с различна продължителност и зависи от индивидуалният избор на всеки нуждаещ се от помощ:
 • Посещение от социален работник;
 • Ежедневна телефонна визита;
 • Ежедневна грижа за организиране на домакинството;
 • Краткотрайна грижа при възстановяване от боледуване или претърпян инцидент, включително рехабилитация;
 •  Проследяване на здравния статус и приема на лекарства;
 • Услуги по конкретен повод: придружаване до социални и здравни институции, когато близките нямат възможност да отсъстват от работа и да организират лично посещението;
 • Консултация на място в дома от лекар – специалист;
 • Медицински манипулации;
 • Комунално –битови услуги;
 • Осигуряване и поддържане на социални контакти;
 • Доставка на цветя и подаръци;
 • Прическа у дома

Принципи на работа

         
 • Конфиденциалност
 • Съпричастност
 • Информираност
Социалната работа е в основата на домашната грижа предлагана от нас. Тя се състои в проследяване на потребностите на клиента и адаптиране на услугите към нуждите при настъпили промени. Целта е чрез подпомагане самостоятелността, клиентът да продължи да се чувства уютно в дома си, въпреки трудностите, които среща в ежедневието си.  

Дейности: 

 • Информиране и консултиране.

Социално-правно, здравно, психологическо консултиране, информация по специфични въпроси, интересуващи потребителите. Форми: индивидуални консултации – при заявен конкретен проблем или казус; групови консултации; дискусионни срещи и др.

 •  Превенция на настаняваннето в специализирана институция.

Социална работа с възрастните хора живеещи в социална изолация. Идентифициране на източника на проблеми, провеждане на социално консултативна работа с потребителите и близките им.

Форми: групови и индивидуални консултации посредничество при подобряване на връзката между възрастния потребител и близките му – съгласувани действия между психолозите на центъра и социалните работници (социалните работници ще имат ежеседмичен контакт с потребителите).

Услугата ще се предоставя на лица, насочени от социалните служби, здравни заведения и лица, които сами търсят помощ и подкрепа.

 • Утвърждаване на просоциални модели на поведение.

Водеща идея е превенция на социалната изолация на потребителите, както и преодоляване на здравословните им хронични проблеми в т.ч. и спешни състояния.

 • Специализирана подкрепа за потребителите.

Социално- консултативна работа с потребителите и техните близки, според индивидуалните им потребности.Съдействието на екипа в центъра ще се изразява в постепенно преодоляване на психологически проблеми, свързани със социално включване на потребителите за формиране на увереност и осигуряване на достоен живот.