Център за обществена подкрепа

На основание на сключен договор между „Хуманност и Дълголетие” и Кмета на община Троян от 17.10.2016г.,  организацията е доставчик на социалната услуга за деца Център за обществена подкрепа за деца и сеумейства. Услугата е държавно делегирана дейност и се предоставя на адрес гр.Троян ул. „Г.С.Раковски“ №17. Договорът за управление за 5 години.