Център за временно настаняване

Център за временно настаняване в с. Добродан, община Троян 

 

На 24.09.2014 г. в с. Добродан, община Троян, бе открит първият за областта Център за временно настаняване, управляван от “Хуманност и Дълголетие” ООД.

Центърът е създаден да приютява хора в кризисен за техния живот момент, за срок от 3 месеца. Решението е да бъде финансиран от Общината, за да отговаря на потребностите само на хора от община Троян. Центърът е разположен в пет помещения общинска собственост и се финансира от общинския бюджет. На нуждаещите се ще бъдат предоставяни комплекс от социални услуги, в среда близка до семейната.

Кметът на община Троян, г-жа Донка Михайлова се обърна с благодарност към хората от с. Добродан, проявили добронамереност и с доброволен труд извършили освежителен ремонт на стълбището и помещенията. Тя връчи благодарствени грамоти от името на Община Троян на петима представители на троянския бизнес, които са помогнали за оборудването на помещенията. Направените дарения са на стойност близо 6 000 лв.

  dobrodan-center-vr-nast-1       dobrodan-center-vr-nast-5 dobrodan-center-vr-nast-6