Информация за напредъка по проект: „Да съхраним традициите” , финансиран от Фонд „Социална закрила“ – МТСП

Предвидените по проекта дейности се изпълняват в съответствие с план – графика. Към 30 септември 2018 г. с оформени досиета, включените в проекта потребители са над 40, както и 10 деца. За целия период на проекта са заложени 30 потребители и над 10 деца. Организирани и проведени са 3 екскурзии и са посетени културни паметници от общината, както и празници на територията на община Троян. През месец май екскурзия за потребителите до гр.Априлци и с.Гумощник, през месец август потребителите на социалната услуга са посетили Троянския манастир и през м. септември с.Орешак, Националното изложение на художествени занаяти – за Празника на сливата. Проведени са над 60 индивидуални консултации в дома на потребители, във връзка с поставени от тях въпроси. Проведени са 13 арт терапевтични ателиета, и 3 арт терапевтични ателиета с деца.