Дом за стари хора, с. Добродан, община Троян

Дом за стари хора, с. Добродан, община Троян


Aдресът на Дом за стари хора: с. Добродан, община Троян, ул. „Кирил и Методии“ №1.

Домът е с 28 места и денонощно медицинско наблюдение.
Тел. за контакти: 0877 611 656; 0877 611 658.