• Кои сме ние  Ние сме частна фирма основано в началото на 2013г. от професионалисти в областта на хуманните дейности. Нашият екип......

  Виж още
 • Услуги пакети  Осигуряваме на нашите клиенти домашен помощник. Предлагаме четири варианта на услуги пакети...

  Виж още
 • Битови услуги

     
      

  Предлагаме услугите пазаруване, почистване и Домакински поправки на нашите клиенти...

  Виж още
 • Администра- тивни услуги


  За улеснение достъпа и връзката на възрастните хора с институциите, предлагаме набор от услуги...

  Виж още
 • Социални услуги за деца


  Предоставяне на социални услуги за деца, както и специалисти в сферата на образованието ...

  Виж още

Нашият екип във Ваша помощ

За кого са подходящи услугите

Социалните услуги предлагани от нас включват набор от дейности предназначени за възрастни хора и хора с увреждания, живеещи в град София. Услугите имат за цел да отговорят на всяка потребност от подкрепа, която е с различна продължителност и зависи от индивидуалният избор на всеки нуждаещ се от помощ

Описание на социалната услуга

Бюро за социални услуги

Осигуряване на възможности за възрастни хора от различни рискови групи и техните семейства да получават информация, консултиране и подкрепа с оглед социалната им интеграция и благополучието им. Обучение на ангажираните с предоставяне на социалната услуга лица, осигуряване на супервизия върху дейността на специалистите от Центъра

Целеви групи:
 • Самотно живеещи възрастни хора;
 • Възрастни хора;
 • Възрастни хора с хронични заболявания;
 • Хора в неравностойно положение.

Дейности

Предлагаме на нашите клиенти следните дейности:
Информиране и консултиране.
Превенция на настаняваннето в специализирана институция
Утвърждаване на просоциални модели на поведение.
Специализирана подкрепа за потребителите.